Guru atau Tenaga Pendidik
NO NAMA/NIP STATUS JABATAN
1 Dr.Nyoman Sudimahayasa S.T,M.PD
NIP. 19730411 200501 1 011
PNS Kepala Sekolah
2 I Nengah Sudiasa, S.Pd
NIP. 19631231 198404 1 033
PNS Guru
3 I Wayan Supada, S.Pd.
Nip. 19631231 198404 1 033
PNS Waka. Kesiswaan
4 Drs. I Wayan Suarsana
Nip. 19650826 199103 1 007
PNS Guru
5 I Ketut Pujayasa, S.Pd
Nip. 19660406 199103 1 007
PNS Guru
6 Nyoman Sri Rosawidiani,S.E
Nip.19790223 200902 2 001
PNS Kaprog. Perhotelan
7 Luh Putu Yuliastri,S.Pd
Nip. 19830702 201001 2 034
PNS Kaprog. AKL
8 Made Partayadnya, S.T
Nip. 19821109 201001 1 015
PNS Waka. Kurikulum
9 Ni Made Suteriani, S.Pd
Nip.19840101 201903 2 006
PNS Guru
10 Ni Luh Hermayani, S.Pd
Nip. 19900228 201903 2 017
PNS Kordinator Guru Umum
11 I Nyoman Pasek, S.Pd
Nip. 19900408 201903 1 011
PNS Guru
12 Made Basuki Sumadiputra, S.Pd
Nip. 19880905 201403 1 002
PNS Guru
13 I Made Suartana, S.Pd
Nip.19891217 201503 1 005
PNS Guru
14 I Putu Ngurah Restiada,S.Pd.H
Nip. 19871029 201903 1 009
PNS Guru
15 I Putu Angganata, S.Pd
Nip. 19950202 201903 1 012
PNS Kepala Bengkel
16 I Gede Kusuma Wahyudi, S.Pd
Nip.19890725 201903 1 013
PNS Waka. HIM
17 I Gusti Putu Mariasa, S.Pd
Nip. 19940529 201903 1 005
PNS Kaprog. TKJ
18 Ari Haqqul Amien, S.Pd
Nip. 19950202 201903 1 012
PNS Guru
19 Kadek Arianti,S.Pd
Nip. 19930414 202012 2 005
PNS Guru
20 Putu Aditya Kanca Janarka,SST.Par
Nip. 19910622 202012 1 002
PNS Guru
21 Gede Raharja Dangin,S.Pd
Nip. 19891024 202012 1 004
PNS Guru
22 Gede Mahardika, S.Pd
Nip. 19870817 202012 1 003
PNS Guru
23 I Made Sukaika, S.Pd
Nip. 19811231 202121 1 001
PPPK Kodinator BKK
24 Nyoman Tristya Dewi, S.Pd
Nip. 198301052022212005
PPPK Guru
25 Ni Komang Purnama Sari, S.Pd
Nip. 198610302022212002
PPPK Guru
26 Komang Mertayasa, S.Pd
Nip. 198301012022211001
PPPK Guru
27 Putu Indri Dahliari, S.Pd
Nip. 198305282022212003
PPPK Guru
28 Gede Karmayasa, S.Pd
Nip. 198909132022211001
PPPK Guru
29 I Putu Sadiastana, S.Pd
Nip. 198601142022211001
PPPK Guru
30 Putu Ananta Sena,S.Pd
Nip. 198803272022211002
PPPK Guru
31 Gede Wertana Mahardika, S.Pd KONTRAK Guru
32 Dewa Ayu Dwi Purnamaningsih S.Pd KONTRAK Guru
33 I Komang Adi Sukrawan, S.Pd KONTRAK Guru
34 Luh Pt Ari Permana Dewi , S.Pd KONTRAK Guru
35 Ni Made Sulistyawati, S.Pd KONTRAK Guru
36 I Ketut Sudiartana, S.Pd,B KONTRAK Guru
37 Made Irmiawati,SE KONTRAK Guru
38 Made Fenny Susanti, S.Pd KONTRAK Guru
39 I Putu Alek Suteja, S.Pd KONTRAK Guru
40 Luh Sri Wedayanti, S.Pd KONTRAK Guru
41 Gede Surya Svajana, S.Pd KONTRAK Guru
42 Nyoman Santhi Krishtin, S.Pd KONTRAK Guru
43 Gede Anna Putra, S.Pd KONTRAK Guru
44 Ni Made Lia Indra Dewi, S.Pd KONTRAK Guru
45 Ruru Idayati, S.Pd KONTRAK Guru
46 Putu Susanthi Dewi, S.Pd OJTM Guru
47 Made Baliartha,S.Pd.H OJTM Guru
48 Nyoman Pari Widianti, S.Pd OJTM Guru
49 Ni Luh Rusmeyantari, S.Pd OJTM Guru
50 Made Wihendra Adhiatmika, S.Pd OJTM Guru
51 Rani Rafikasari Margarina HONOR Guru
52 Desak Era Puspita Santi, S.Pd HONOR Guru

 

Pegawai atau Tenaga Kependidikan
NO NAMA/NIP STATUS JABATAN
1 Nyoman Aryani, A.Md
NIP.19880925 202012 2 004
PNS Bendahara Bos
2 Ayu Putri Saraswati Mandala
NIP.19980417 202012 2 007
PNS Pengurus Barang
3 I Gede Sukada, SE Kontrak Pegawai
4 Gede Arya Sutrisna Kontrak Pegawai
5 I Gede Suteja Kontrak Pegawai
6 Luh Yuli Astini , S.Sos Kontrak Pegawai
7 Nyoman Ida Prastyadewi Kontrak Pegawai
8 Luh Eka Swadnyani, SE Kontrak Pegawai
9 Wayan Sumertami Kontrak Pegawai
10 Ketut Murbayana Kontrak Kordinator Kepegawaian
11 Nyoman Suriasih Honor Pegawai
12 Ni Made Suartini Honor Pegawai
13 Luh Weda Karisma Dewi, SE Honor Staf HIM
14 Kadek Astrawan Honor Pegawai
15 Gede Ari Santika Honor Pegawai
16 Ni Made Suastrini Honor Pegawai
17 Gede Yogi Astawan Honor Pegawai
18 Ketut Budi Krisna Honor Pegawai
19 I Ketut Sujiana Honor Pegawai
20 Made Astawan Honor Pegawai
21 Ketut Juliati Honor Pegawai
22 Luh Sari Puspareni Honor Pegawai
23 Gede Agus Suardana Putra Honor Pegawai
24 Made Mogi Waniti Yani Honor Staf Kurikulum
25 Made Suarmawan Honor Pegawai